25 photos

, Tonopah, NV, USAHistoric Mining Park, Tonopah, NV, USAHistoric Mining Park, Tonopah, NV, USAHistoric Mining Park, Tonopah, NV, USAMine shaft tower and building at Historic Mining Park, Tonopah,Cloudscape over shaft tower at Historic Mining Park, Tonopah, NVRainy cloudscape over shaft tower at Historic Mining Park, TonopShack and mine shaft tower, Historic Mining Park, Tonopah, NV, UHistoric Mining Park, Tonopah, NV, USAWooden shaft elevator at Freedom Way, Historic Mining Park, TonoHistoric Mining Park, Tonopah, NV, USAFront of shaft elevator tower at Historic Mining Park, Tonopah,Wooden Shaft elevator tower at Historic Mining Park, Tonopah, NVPortrait of shaft elevator tower at Historic Mining Park, Tonopa, Tonopah, NV, USAMine shaft tower at abandoned mine in Tonopah, NV, USAMine shaft tower at abandoned mine in Tonopah, NV, USA, Tonopah, NV, USA, Tonopah, NV, USA

Categories & Keywords
Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords: